ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।
  • ISO 9001:2015 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾ / ISO 9001:2015 Certified Institute
  • NIELIT (DLC) Center / Ministry of Electronics and information Technology,Govt. of India.
  • Focus on Practicals / ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ "ਫੋਕਸ" ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।
  • ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ। / Certificate valid in Embassy
🔥Special Computer's Courses Valid in Government Jobs🔥

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

You can unsubscribe at any time with just one click

GET IN TOUCH

Contact Us

Contact Us

Education Soul Welfare Society

AN ISO 9001:2015 Institute

NIELIT (DLC) Center

Ministry of Electronics and information Technology,Govt. of India.

Open Hours

Mon-Fri: 9 AM – 6 PM

Saturday: 9 AM – 4 PM

Sunday: Closed

Contacts

116, Aman Avenue,Inside Gate Hakima

Email: educationsoul9@gmail.com

Téléphone: +91 859 148 0100

Powered by